Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Talenty se představily na zvonečku

Finále letošního ročníku tradiční pěvecké soutěže žáků základních škol proběhlo na radnici ve dnech 14. – 16. dubna. V 10 kategoriích zazpívalo téměř 90 nejlepších zpěváků ze základních škol a Gymnázia J. Heyrovského. Porota, které opět předsedal Tomáš Sousedík a zasedali v ní Michal Klamo, Petra Studená, Ilona Vozničková, Eva Brožová a Martin Douša, neměla jednoduchou úlohu. Výkony byly velmi vyrovnané a v mnoha věkových kategoriích bylo uděleno několik prvních nebo dalších míst. Bez ocenění zůstala letos muzikálová kategorie, protože interpretky nesplnily očekávání poroty. Čestné uznání dostalo naopak kvinteto osmáků z Bronzové, které nebylo možno hodnotit v rámci žádné kategorie. „Lépe jsou na tom samozřejmě účastníci z vyšších tříd, protože již mají zkušenosti z předchozích ročníků,“ řekl předseda poroty. Celkově lze říci, že zde zazněl zpěv velmi dobrý i velmi průměrný. Mnozí soutěžící se také bohužel nenaučili text. S ohledem na nedostatky bylo rozhodnuto, že pro všechny účastníky bude 18. června ve Mlejně uspořádán seminář, kde odborná porota upozorní na chyby a zopakuje zásady veřejného pěveckého vystupování.
Ti, kteří se umístili na prvních místech a obdrželi keramický zvoneček, vystoupili 22. dubna na radnici, kde bylo současně natočeno živé CD z koncertu vítězů.

Samuel Truschka