Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zpěvné ptactvo ve Stodůlkách

Zpěvné ptactvo ve Stodůlkách

Zpěvné ptactvo je u nás omezeno hlavně na zahrady, jichž je dosti a mnohé i značných rozměrů. V nich se vyskytuje dosti sedmihlásků, pěnice, pěnkava, kos, drozd, rehek zahradní, červenka, žluva zelená, strakapúd, kukačka, ťuhýk. V blízkosti stavení žije vrabec, chocholouš, špaček, na jaře přilétá vlaštovka. V živých plotech je vidět střízlíka, sýkoru koňadru, modřinku, na lukách u vody konipáska bílého. Na úhorech, kde roste bodlák, lopuch a různý plevel, žije stehlík, strnad, čížek, v alejích zvonek zelený, v pískových lomech jiřička. V letních měsících zde krouží rorýs, jenž se dříve v těchto místech nevyskytoval, na podzim přilétá do polí ojediněle čejka a divoký holub, zde však nehnízdí.

Vybrala Michaela Vítková