Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Poděkování za náročnou práci s dětmi

 

Stejně jako v loňském roce uspořádala radnice u příležitosti výročí narození Jana Amose Komenského a Dne učitelů slavnostní setkání se svými zasloužilými pedagogy. V pondělí 28. března starosta David Vodrážka učitelkám a učitelům poděkoval a vyjádřil jim trvalou podporu Prahy 13. „Předáváte dětem vědomosti, učíte je myslet a podílíte se na jejich výchově, i když o tom občas pochybujete. Je to práce nezastupitelná a vaši žáci ji ocení teprve s odstupem času. Moc si vaší práce vážíme a jsme vám za ni vděčni,“ řekl starosta. Poté předal pamětní plaketu Jana Amose Komenského celkem 27 učitelům, učitelkám, příp. ředitelům a ředitelkám mateřských a základních škol, kteří uplatňují moderní metody výuky, organizují mimořádné akce a vykonávají činnost pro školu nad rámec svých povinností. Čtyři ředitelky mateřských škol - Pavla Jirglová, Miloslava Kolajtová, Jitka Machurová a Jaroslava Vondráčková - dostaly ke svému životnímu jubileu zvláštní ocenění za dlouholetou práci ve školství.

Samuel Truschka