Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kalendář o tichém světě neslyšících

Časopis Typografia ve spolupráci s agenturou M. I. P. Group, a.s., uspořádal již 12. ročník prestižní soutěže Kalendář roku. Cílem soutěže je podpořit kreativitu, tiskovou a grafickou úroveň kalendářů a vyzdvihnout výjimečná díla v této oblasti. Porota složená z odborníků ocenila hned ve dvou kategoriích kalendář Tichý svět 2012 od Agentury APPN, o.s. – zachycující na fotografiích znak TICHO v českém znakovém  jazyce, a to v podání slavných českých hereček. Kalendář získal 2. místo v kategorii Fotografie a 1. místo v kategorii Vyjádření sociální role.
Posláním kalendáře je upozornit na tichý svět plný překážek, ve kterém žijí své životy neslyšící uprostřed světa slyšících. Kalendář vznikl pod záštitou herečky Kláry Issové u příležitosti slavnostního otevření Tiché kavárny – první pražské kavárny s neslyšící obsluhou. Kalendář je možné objednat na office@appn.cz. Zakoupením kalendáře přispějete ke zmírnění bariér mezi slyšícími a neslyšícími.

Monika Jindrová