Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kalendář s názvem Řeč stromů

 

Letošní kalendář Domu dětí a mládeže Stodůlky slavil úspěch. V soutěži Kalendář roku 2012 obsadil 3. místo v kategorii Vyjádření sociální role. Tuto soutěž vyhlašuje kolegium Typografie se společností M.I.P. Group. Cílem projektu je podpora kreativity, tiskové a grafické úrovně kalendářů jako svébytného média.
Více než 80 kalendářů bylo nejprve vystaveno na březnovém Mezinárodním veletrhu reklamních služeb a polygrafie Reklama-polygraf na Výstavišti Praha v Holešovicích. Odborná porota hodnotila kalendáře v 8 kategoriích - design, fotografie, propagační účin a hlavní idea, kvalita tisku a celkové zhotovení, digitální tisk, osobité ztvárnění celebrit, vyjádření sociální role a podpora cestovního ruchu. Slavnostní předání cen proběhlo 22. března v Národním technickém muzeu. Z této ceny mají velkou radost všichni, kteří se na vzniku kalendáře podíleli, tedy 82 dětí ve věku 3 - 15 let z výtvarných dílen, lektorka Zdeňka Hiřmanová a grafička Izabela Hejlová.

Michaela Gaydošová