Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Letní tábor SK Hala Lužiny

 

Kdo má rád dobrodružství, napětí a chtěl by poznat nové kamarády, ať neváhá a co nejrychleji si objedná lodní lístek na  Dobrodružnou plavbu mezi piráty a námořníky na tajuplný ostrov Saint Stephan. Kdy vyplouváme? 30. června. Kdy připlouváme zpět? 8. července.Náš cíl? Tajemný ostrov, který nenaleznete zatím na žádné mapě. Kde získáte další informace a lodní lístek? U Dagmar Kolandové, která vás bude na této dobrodružné cestě s ostatními námořníky provázet. Kontakt? Tel. 723 060 323, kolandovadagmar@seznam.cz, www.skhalaluziny.wz.cz.

Dagmar Kolandová