Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Předprázdninové kouzlení

 

Velikonoční kouzlení v ZŠ Janského proběhlo 4. dubna a zpestřilo nám poslední předprázdninový den. Děti si z inkoustových vajíček vykouzlily pomocí zmizíku úžasné kraslice. Mimo jiné si vyzkoušely práci s vizovickým těstem, seznámily se i s pletením pomlázky… Z pestré nabídky si každý mohl vybrat podle svého vkusu a schopností. Při práci jim pomohly paní učitelky i žákyně 9. třídy, kterým patří za pomoc velké poděkování.

Vlaďka Atanas