Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ročníkové práce

 

Žáci 9. tříd ZŠ Janského mají letos poprvé možnost předvést své nabyté vědomosti prezentací ročníkové práce na jimi zvolená témata. Za pomoci garantů, jimiž jsou učitelé jednotlivých předmětů, si připravují výstupy, se kterými pak seznámí komisi a ostatní účastníky. Jak taková malá „zkouška z dospělosti“ vypadá, máte možnost vidět v pondělí 21. května od 12.30 hodin v odborných učebnách školy (Čj, M, Př). Srdečně zveme rodiče našich žáků i širokou veřejnost.

Vedení školy