Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Strážníci kontrolovali bezdomovce

Ve druhé polovině měsíce března zrealizovali strážníci městské policie na území Prahy 13 rozsáhlou akci, při které zmapovali a prověřili přes deset míst, kde se trvale zdržují osoby bez domova. Následně byla na začátku měsíce dubna provedena ve spolupráci s odborem sociální péče a zdravotnictví Úřadu MČ Praha 13 cílená prověrka těchto lokalit, zaměřená na zjištění totožnosti a kontaktování konkrétních osob bez domova.
V průběhu společné akce bylo nalezeno zhruba dvacet osob, u kterých bylo zřejmé, že jsou trvale bez přístřeší a přebývají v denní i noční době na různých místech Prahy 13. Cílem opatření je nabídnout bezdomovcům pomoc a omezit jejich pobyt na veřejných prostranstvích. Represivní kroky ze strany městské policie k žádnému podstatnému posunu v této věci dosud nevedly. Pokud by se záměr zdařil, mohly by být v budoucnu minimalizovány negativní jevy spojené právě s pobytem těchto osob „na ulici“.
S laskavým souhlasem sociální kurátorky Elišky Exnerové z oddělení prevence a rozvoje sociálních služeb si dovolím čtenářům sdělit, že trvalý výskyt osob bez domova ve svém okolí můžete nahlásit na telefonním čísle 235 011 455. Pokud by se jednalo o kriminálně závadové osoby, nebo o nezvyklý pobyt osob bez domova v blízkosti vašeho bydliště či pracoviště, bude efektivnější tuto skutečnost oznámit na bezplatnou linku tísňového volání 156 nebo na telefonní číslo 251 625 175 (Obvodní ředitelství MP Praha 13).

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP