Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Byl jsem v Centrálním parku svědkem vykopávání vzrostlého stromu. Proč se odstraňují stromy z parku?

Byl jsem v Centrálním parku svědkem vykopávání vzrostlého stromu. Proč se odstraňují stromy z parku?

Zakládání a udržování parků je poměrně velká věda a má to svá pravidla. Dendrologové vědí, jaké druhy stromů se mohou sázet společně, jaké mají být mezi stromy vzdálenosti a jaké podmínky strom potřebuje. Náš odbor životního prostředí má zpracované plány, jaké stromy chce v Centrálním parku postupně vysazovat a kam. Některé stromky ale sázeli v minulosti obyvatelé okolních sídlišť - sice s dobrým úmyslem, ale bez konzultace a často na nevhodná místa. To byl i případ dvou vzrostlých jehličnatých stromů, které někdo nevhodně zasadil v prostoru platanové aleje Evropské unie. Protože byly zcela zdravé, rozhodl se odbor životního prostředí oba stromy přemístit na vhodnější místa. Poprvé byla využita speciální technika určená právě k šetrnému přesazování stromů. Použitý stroj strom obejme, hydraulicky podebere a vyzvedne i s kořenovým balem tak, že 90 % kořenového systému zůstane neporušeno. Předtím se strojem na určeném místě vyhloubí jáma, do které pak strom s kořenovým balem přesně zapadne. Vybagrovaná zemina se může zase přesunout do díry, ze které byl strom vykopán. K přesazení zmíněných dvou jehličnanů došlo 8. dubna. Smrk byl přemístěn do lokality Malá Ohrada a borovice do jiné části Centrálního parku, nedaleko Zázvorkovy ulice. Na nových místech by stromy měly mít dobré podmínky pro svůj další růst.

Pokud máte v úmyslu zakoupit strom a vysadit ho na veřejném prostranství, nedělejte to samostatně bez porady s odborníky. Obraťte se na odbor životního prostředí, kde vám poradí vhodný druh stromu nebo vysvětlí, které místo je pro výsadbu nevhodné. Radnice vysazuje stromy např. v rámci vítání nových občánků a při různých jiných příležitostech.

V této souvislosti bych ještě rád vyvrátil názor mnoha lidí, že dobrá péče o zeleň znamená sázet co nejvíc stromů a keřů a pokud možno nic nekácet. To je mylná představa. Výsadba stromů má svá prostorová omezení a přestože se to nezdá, stromy rostou poměrně rychle. Ve skutečnosti stráví zahradníci mnohem více času prořezáváním a likvidací přebujelé vegetace než sázením nových rostlin. A je to potřeba. Občas přicházejí na radnici stížnosti, že zahradnické firmy ničí keře příliš radikálním seřezáním. Většinou je to zbytečná obava. Rostliny mají ohromnou regenerační schopnost a velmi brzy zase obrostou. Často je třeba likvidovat náletové dřeviny, které se někde vysemenily samy. A někdy se bohužel musí kácet i vzrostlé stromy, pokud jsou přestárlé nebo nemocné a mohly by ohrožovat okolí. To hrozí zejména u rychle rostoucích topolů, které se dříve s oblibou sázely i na sídlištích, pro něž jsou nevhodné. V letošním roce připravujeme revitalizaci několika dalších vnitrobloků. Obyvatelé Lužin se mohou na veřejných setkáních vyjádřit k úpravám zeleně ve vnitrobloku Bellušova – Neustupného nebo Trávníčkova – Fantova (více na str. 4). Dubnové zastupitelstvo schválilo náš návrh na převod přibližně 17 milionů korun do oblasti životního prostředí, takže můžeme realizovat několik důležitých projektů. Více se o těchto záměrech dozvíte v rubrice Téma STOPu.

Ing. David Vodrážka
Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, tel. 235 011 212 nebo 235 011 202,
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz, internet: www.praha13.cz