Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Naděje přináší účinnou pomoc

 

Kalendářně sice začalo jaro, počasí ve čtvrtek 4. dubna tomu však příliš neodpovídalo. Kolem tubusu metra poblíž stanice Hůrka se proháněl studený vítr. Kdo nemusel, nevycházel. Jak jsme již ve STOPu informovali, právě pod tubusem metra parkuje každý čtvrtek po poledni tzv. Mobilní sociální služba. Pracovníci Naděje zde lidem bez domova nabízejí teplý čaj a něco k snědku, v případě potřeby sociální poradenství, základní zdravotnické ošetření a oblečení. Jelikož služba vznikla z iniciativy radnice, přijel se zástupce starosty Aleš Mareček podívat, jak se podařilo služby „sanitky“ zaběhnout. „Největší nápor máme již dnes za sebou, bylo tady zhruba 40 lidí,“ informoval Aleš Strnad, vedoucí terénních programů Naděje. A statistiky, které má radnice od Naděje k dispozici, jeho slova jen potvrzují. Od listopadu loňského roku až do letošního března se prostřednictvím mobilní služby uskutečnilo 651 kontaktů s lidmi žijícími na ulici. K tomu je ještě potřeba přičíst dalších 194 kontaktů z terénní práce. „Zavedení nové služby se zcela určitě povedlo,“ říká s uspokojením místostarosta Aleš Mareček. „Navíc se perfektně doplňuje s dopoledním terénním programem a také s pravidelnými společnými vyjížďkami sociálních pracovníků a strážníků městské policie.“

Petr Syrový