Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Narození (1973)

Narození (1973)

V roce 1973 se narodilo ve Stodůlkách 65 dětí, z toho 35 chlapců a 30 děvčat. V poslední době nejvýraznějším opatřením je zvýšení podpory při narození dítěte, zavedení a rozšíření mateřského příspěvku, zvýšení přídavku na děti a zavedení novomanželských půjček. Toto vše dohromady podporuje populaci. Výše mateřského příspěvku je při péči o jedno dítě do dvou let, pakliže se stará o další dítě ve stáří do 15 let, 500 Kčs, o dvě děti 800 Kčs a o tři a více dětí do dvou let 1 200 Kčs.

Vybral Dan Novotný