Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Policisté poradí seniorům

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy pořádá 22. 5. od 13.00 do 16.00 hodin v Muzeu Policie ČR (Praha 2) preventivní akci pro seniory. Série krátkých přednášek je zaměřena na bezpečné chování, ochranu života, zdraví a majetku před kriminalitou páchanou na seniorech. Podrobnosti najdete v kalendáři akcí na straně 34 pod datem 22. 5. – Odpoledne pro seniory.

-red-