Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Třídění odpadu – dárek pro Zemi

 

 

Osvětová ekologická akce ke Dni Země se letos konala 16. dubna. Informační stánky akce, která je pořádána v rámci aktivit Místní agendy 21, byly již tradičně umístěny u východu ze stanice metra Lužiny. Hlavním pořadatelem byl Magistrát hl. m. Prahy společně s odborem životního prostředí z Prahy 13 ve spolupráci se společnostmi Pražské služby, Eko-kom, Ekolamp a s Ekocentrem Koniklec.

Nejčastějšími návštěvníky byly děti z mateřských a základních škol, v odpoledních hodinách přišli také rodiče s dětmi a senioři. Zúčastnilo se na 600 dětí a asi 200 dospělých. Příchozí si mohli zahrát hry zaměřené na problematiku odpadů a jejich třídění. Za správné odpovědi dostávali vždy malou drobnost. Všichni měli možnost prohlédnout si svozovou techniku, vysavač na psí exkrementy a získat informace osobně nebo prostřednictvím informačních letáčků.

Eva Beránková, OŽP