Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sokol Stodůlky děkuje za podporu

Dovolte mi, abych jménem výboru TJ Sokol Stodůlky poděkoval panu starostovi Davidu Vodrážkovi a vedení radnice Prahy 13 za kladné vyřízení naší žádosti o finanční příspěvek na dobudování umělé travnaté plochy v areálu fotbalového hřiště Sokola ve Stodůlkách. Náš fotbalový oddíl má přibližně 400 členů, převážně mládeže a 11 mužstev, která s výbornými výsledky reprezentují naši TJ a Prahu 13 v soutěžích Pražského fotbalového svazu a Fotbalové asociace České republiky. Před dvěma lety jsme obdrželi od ČEZu grant pro mládež (za přispění radnice Prahy 13) na vybudování hřiště s umělým trávníkem pro mládež. Bylo vybudováno v prostoru za travnatým hřištěm, které je jedinou regulérní hrací plochou pro všechna družstva. Nové hřiště s umělým osvětlením se používá pro mistrovské zápasy mladších žáků a slouží také pro tréninky všech mužstev.
Dopoledne hřiště využívá Základní škola Kuncova. Protože potřebujeme rozšířit treninkové prostory, požádali jsme vedení MČ Praha 13 o dobudování umělého trávníku po celé ploše v prostoru tréninkového hřiště. Naše žádost byla přijata a umělý trávník byl dokončen, včetně rozšíření a zkvalitnění osvětlení. Nyní zde mohou trénovat 2 – 4 mužstva denně, díky umělému osvětlení do pozdních hodin a nemusíme pronajímat tolik hřišť na trénování. Jak jsem se již zmínil, máme pouze jedno regulérní travnaté hřiště na mistrovská utkání a trénink.
Dobudování plochy s umělou trávou umožnilo snížit vytíženost travnatého hřiště, čímž se zlepšily podmínky pro regeneraci trávníku, která je značně nákladná. Věříme, že vedení Prahy 13 udělá vše pro vybudování dalšího hřiště a že podpoří návrh ZŠ Kuncova na vybudování sportovního areálu, kde bychom mohli po dohodě s vedením školy využívat hřiště s umělým povrchem pro tréninky. Ještě jednou děkujeme za příspěvek na hřiště a také za finanční podporu dlouhodobé organizované sportovní přípravy a výchovy mládeže.

Václav Sailer, předseda TJ Sokol Stodůlky