Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Bábiny plné elánu

Téměř třicetičlenný sbor seniorek organizace Život 90 s originálním názvem Bábiny di Praga nevystupoval na radnici poprvé. Sérií zejména lidových písní nadšené členky sboru potěšily posluchače v obřadní síni opět 1. dubna. Všichni, kdo se koncertu zúčastnili, mohli ocenit a načerpat neutuchající energii a optimismus těchto dam, které společné zpívání prostě baví. Za skvělé vystoupení jim poděkovala tajemnice úřadu Kateřina Černá spolu se zastupitelem Vítem Bobysudem, který všem rozdal květiny. Spokojené zpěvačky je za to odměnily závěrečným přídavkem.

-st-