Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Tlumočník umožní snazší komunikaci

Jakožto neslyšící rodiče budoucího prvňáčka bychom moc rádi poděkovali ZŠ Mohylová za organizaci charitativního běhu Run and Help, který se uskutečnil 8. dubna. Výtěžek této charitativní akce půjde na financování tlumočníka do znakového jazyka, který nám umožní lepší komunikaci se školou. Velice děkujeme všem zúčastněným, nesmírně si této pomoci vážíme.

Vojnarovi