Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Exponáty se stěhují do nového depozitáře

Před necelými dvěma lety – 11. července 2014 – byl v Červeňanského ulici na Velké Ohradě položen základní kámen nového Centrálního depozitáře Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Muzeum depozitář již nutně potřebovalo, protože historická budova v centru Prahy byla prostorově naprosto nedostačující a navíc vyžadovala generální rekonstrukci. Vzácné sbírky muzea jsou uložené na několika místech, včetně zámků v Klášterci nad Ohří a v Kamenici nad Lipou. Stavba nového depozitáře budila od počátku zájem okolních obyvatel a u některých i emoce, jako většina novostaveb v městské části. Postupem času si ale lidé na nového souseda začali zvykat a jak hrubá stavba rostla, upoutávala stále více pozornosti svým neobvyklým tvarem.

Po 21 měsících výstavby bylo dílo dokončeno a v pondělí 4. dubna byl depozitář slavnostně otevřen a představen. Symbolickou pásku přestřihla ředitelka muzea Helena Koenigsmarková společně s ministrem kultury Danielem Hermanem a Františkem Vaculíkem, generálním ředitelem akciové společnosti PSJ, která depozitář postavila. Starosta Prahy 13 David Vodrážka zdůraznil význam budovy pro městskou část a dodal, že po radnici, které lidé říkají laskonka, je depozitář další do sbírky sladkostí Prahy 13, protože se mu prý začalo říkat polárkový dort.

„Pro naši městskou část je velkou ctí, že má na svém území depozitář tak významné kulturní instituce, jakou je Uměleckoprůmyslové museum,“ říká starosta David Vodrážka. „Věřím, že pracovníci depozitáře budou v Praze 13 spokojeni a že programy muzea budou i obohacením kulturního života v městské části.“ Kulturní přínos objektu pro celou oblast vyzdvihl i ministr Herman a ředitelka Koenigsmarková dodala, že se splnil její velký sen. Po úvodním přípitku si účastníci slavnosti v několika skupinách prohlédli budovu s odborným výkladem průvodců.
 

V jejich stopách kráčeli v sobotu 9. dubna také účastníci Dne otevřených dveří. Depozitář si přišly prohlédnout téměř tři tisíce lidí. Návštěvníci se mohli podívat i do prostor, které v budoucnu už nikdy nebudou přístupné veřejnosti. Nahlédli do depozitářů s moderními kompaktními regály, do restaurátorských dílen i do technického zázemí. Řeč byla také o způsobu ukládání sbírkových předmětů, o stávajících expozicích a o rekonstrukci hlavní budovy muzea. Moderní objekt ve tvaru komolého kuželu má ve třech nadzemních a dvou podzemních podlažích celkem 6 340 m2 plochy depozitářů, které pojmou na půl milionu sbírkových předmětů. V každém patře jsou také plochy s regulovaným režimem prostředí a technickou výbavou podle charakteru deponovaných sbírek. Jsou zde pracovny pro 56 odborných pracovníků, příruční sklady, technické místnosti, restaurátorské dílny a přípravna výstavního fundusu. Objekt byl projektován tak, aby bylo dosaženo minimálních energetických ztrát. Má velice účinnou tepelnou izolaci a na střeše fotovoltaické panely.

Samozřejmostí je špičkový protipožární systém a kvalitní vzduchotechnika zajišťující odpovídající prostředí pro mnohdy velmi vzácné historické artefakty. V přízemí budovy u hlavního vchodu je umístěna kavárna, která bude přístupná veřejnosti. V současné době probíhá veřejná zakázka na jejího provozovatele. „Až se trochu zabydlíme, rádi bychom alespoň část depozitáře otevřeli pro veřejnost a kromě kavárny tu pravidelně organizovali nejrůznější doprovodné programy jako besedy, přednášky a podobně,“ říká mluvčí muzea Michaela Kindlová. Pracovníci muzea jsou už v tuto chvíli přestěhovaní. Sbírkové předměty se postupně svážejí ze všech dočasných depozitářů. Celé stěhování může trvat až půl roku. Mezitím začala ve vystěhované historické budově Uměleckoprůmyslového musea na třídě 17. listopadu na Starém Městě celková rekonstrukce, která by měla být dokončena přibližně za rok.

Samuel Truschka