Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jubilejní ekodivadélko

První dubnový čtvrtek se Spolkový dům zaplnil dětmi z mateřských a základních škol Prahy 13. Pohádku Divadla Kapsa Kterak beruška Uška o sedmou tečku přišla postupně zhlédly čtyři stovky nadšených diváků. Představení ke Dni Země, zaměřená na ekologickou osvětu a výchovu dětí, pořádá odbor životního prostředí už od roku 1997. Pohádkové dopoledne zahájil zástupce starosty Pavel Jaroš a zároveň vyhlásil výtvarnou soutěž. Za nejhezčí obrázky dostanou děti drobné ceny. Již tradiční ekodivadélka jsou hrazená z rozpočtu Odboru životního prostředí městské části Praha 13.

Eva Beránková