Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Obhájené prvenství

Mimořádný úspěch zaznamenal Jan Kolář, žák 7. ročníku Základní školy Kuncova. Nejdříve zvítězil v obvodním kole zeměpisné olympiády. V krajském kole pak stejně jako loni získal vynikající 1. místo v kategorii B. Nechal za sebou žáky z dalších pražských škol i studenty z víceletých gymnázií. Jéňovi blahopřeji a děkuji za skvělou reprezentaci školy i Prahy 13.

Pavel Petrnoušek, ředitel školy