Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Beseda s historikem

Beseda s historikem V březnu jsme v rámci projektu 2. světová válka a k 80. výročí Protektorátu Čechy a Morava pozvali do naší FZŠ Trávníčkova pana Tomáše Zouzala, historika Masarykova ústavu, Archivu Akademie věd ČR a Ústavu pro výzkum totalitních režimů. Jeho přednáška Jak přežít protektorát, výklad, dobové dokumenty i odpovědi na otázky pomohly žákům 8. a 9. ročníku snáze pochopit, jak se tehdy žilo. Následná beseda a celkové hodnocení ukázaly , že většina žáků má zájem o historii, zvláště pak o mezníky, které se významně zapsaly do dějin naší země. Děkujeme panu Zouzalovi i za jeho knihu Zabráno pro SS, kterou věnoval do školní knihovny.

Marcela Fuglíková