Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pálení přírodních materiálů po úklidu zahrad je možné

Kontrolované spalování přírodních materiálů po úklidu zahrad mohou provádět fyzické osoby za podmínek stanovených dotčenými zákony (zákon o požární ochraně, zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech a další) a za podmínek stanovených vyhláškami obcí, a to na přiměřeně velikých hromadách, za přítomnosti dospělé osoby a s připravenými prostředky k možnému hašení.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky