Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Už deset let jsme tu pro vás

Projekt Společná adresa – Praha 13 je již deset let zaměřený na integraci cizinců a podporu vzájemného soužití občanů Prahy 13. Jeho struktura je tvořena z pěti priorit: vzdělávání, informovanost, volný čas, regionální spolupráce a komunitní práce.

Oblast vzdělávání staví na spolupráci se sedmi mateřskými a čtyřmi základními školami, kde probíhá jazyková příprava žáků-cizinců a doučování (včetně prázdninových kurzů češtiny ve třech ZŠ). Zároveň jsou vzdělávány pedagožky z těchto škol. Jejich metodickou podporu zajišťují META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů a ÚJOP UK v Praze, který nabízí Dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka. Dále probíhají prostřednictvím neziskové organizace Centrum pro integrace cizinců, o.p.s., tři typy nízkoprahových kurzů češtiny pro dospělé migranty. V Městské knihovně v OC Lužiny probíhají dvě aktivity – Interkulturní konverzační setkání organizovaná Integračním centrem Praha, o.p.s., a projekt Společně v knihovně, který je zaměřený na nízkoprahovou pomoc se školní přípravou. Ten zajišťuje Nová škola, o.p.s.

Volný čas migrantů a občanů Prahy 13 je v rámci projektu podporován aktivitami v Domě dětí a mládeže Stodůlky (podzimní akce Letem světem) a volnočasovým klubem Rozmanitý svět při FZŠ Trávníčkova. Ve spolupráci s pobočkou Integračního centra Praha, o.p.s., je realizována kulturně-komunitní akce Nejsme si cizí..., která se bude konat 22. června od 14 hodin v Centrálním parku poblíž Kuželkárny.

Informovanost – všechny podstatné informace naleznete v informačním letáku a na pravidelně aktualizovaném webu MČ Praha 13.

Regionální spolupráce probíhá prostřednictvím dvou setkání Pracovní skupiny Integrace cizinců v MČ Praha 13. Po čtyřech letech se opět ujmeme celostátního pracovního setkání obcí, které realizují integrační projekty.

Další novinkou projektu je rozvoj komunitní práce a od května rozšíření našeho týmu o komunitní pracovnici. Projekt je financován z dotace MV ČR a spolufinancován MČ Praha 13.

Více na www.praha13.cz/Integrace-cizincu, na e-mailu jakesd@p13.mepnet.cz, tel. 235 011 452.

Daniel Jakeš, koordinátor projektu