Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Připomněli jsme si Den učitelů

28. března 1592 se narodil Jan Amos Komenský, jeden ze zakladatelů moderní světové pedagogiky a právě toto datum se pojí se Dnem učitelů.
Letos jsme se bohužel nemohli při této příležitosti setkat s pedagogy naší městské části, jak bylo každoročně zvykem, tak velké poděkování za jejich práci sdílíme alespoň touto cestou.
„Vzdělání je jedním ze základních pilířů naší společnosti a během posledního roku čelilo zásadním změnám a omezením. Všem pedagogům touto cestou velmi děkuji. Velký dík patří letos také rodičům, kteří jsou již téměř rok součástí vzdělávání svých dětí on-line cestou. Věřím, že až se děti do lavic opět vrátí, školství si z distanční výuky vezme pozitivní postupy v podobě zapojení nových nástrojů a digitálních technologií. Přeji všem učitelům a rodičům pevné zdraví i nervy, a hlavně bezpečný návrat dětí do školních lavic,“ řekl starosta David Vodrážka.

Lucie Steinerová