Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Revoluční rok 1848 aneb Další výukový projekt

Rozsáhlá projektová výuka je stálicí ve vzdělávání žáků v ZŠ Janského. V tomto trendu jsme nepolevili ani při distanční výuce. Jedním z dějepisných projektů, který proběhl, byl revoluční rok 1848. Při on-line hodinách se žáci dozvěděli o nejdůležitějších událostech tohoto roku v českých zemích a každý z nich posléze ztvárnil jednu konkrétní událost do podoby komiksu. Dohromady tak vznikl jeden velký komiks, který rozhodně stojí za prohlédnutí. Všem osmákům patří velké poděkování za snahu a mnohdy i za trpělivost.

Kateřina Svobodová