Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vchod do školky brzy rozkvete

V pondělí 12. dubna se do mateřských škol vrátily předškolní děti, na které jsme se všichni už těšili. Přesto nám je moc líto, že okolnosti neumožnily návrat všech dětí a běžný chod mateřské školy. Z těchto důvodů bychom vás rádi přizvali k akci, která byla nejprve připravena jen pro děti z Mateřské školy Ovčí hájek 2177. Ale proč by se nemohly zapojit ostatní děti, které třeba naši školku trochu znají a které kolem nás chodí?
Aktivita se jmenuje Vyzdob dráťák – drátěný vstup do kuchyně a ředitelny mateřské školy. Na tento drátěný vstup můžete připevnit kytičku z takového materiálu, aby váš výrobek hned voda nebo vítr nezničily. Zdobení nemá časový limit, tak až půjdete okolo, připevněte ji. Těšíme se, že nám vchod krásně rozkvete a vykouzlí nám každé ráno úsměv na tváři. Za kytičky předem děkujeme a přejeme všem hezký jarní čas.

Hana Baštová, ředitelka