Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jak jsme se stali adoptivními rodiči

Základní škola s RVJ Bronzová několik let spolupracuje s Humanistickým centrem Narovinu, které se mimo jiné zabývá i adopcí afrických dětí na dálku. Když do školy nastoupila jako učitelka M. Kuncová, dala podnět připojit se ke skupině adoptivních rodičů. Žáci se pro věc přímo nadchli. Zástupci třídních samospráv jednali s vedením školy, vznikla i nástěnka s aktuálními informacemi a fotografiemi. Po seznámení s africkou realitou se zvedla vlna solidarity. Proběhla anketa a hlasování. Konečně bylo rozhodnuto - naším dítětem je čtrnáctiletý chlapec Mweya Mulwa z Nairobi v Keni.
V současné době jsme už chlapci zaplatili školní uniformu, pomůcky a školné na celý rok. Protože původně vybíraná částka 20 Kč za žáka byla překročena, zbylo i na dárek k Vánocům. Buď zakoupíme kolo nebo přispějeme na společný školní počítač.
A tak v naší škole žáci získávají nejen vědomosti, ale učí se být i vnímavými, zodpovědnými lidmi, kteří dokáží pomoci.

T. Tomsová, učitelka