Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ve Stodůlkách hodnotili rok


Členové SDH Stodůlky zakončili rok 2. prosince výroční valnou hromadou, které se zúčastnilo 34 členů a 12 hostů. V roce 2006 se členové zásahové jednotky podíleli na 45 výjezdech. Členové sboru odpracovali při zásazích přes 1187 hodin, z toho téměř 3 hodiny v dýchací technice. Dále strávili přes 196 hodin v pohotovosti. Dobu vynaloženou při přípravě a údržbě techniky, výzbroje a výstroje po zásahu nelze spočítat. Nespočet odpracovaných hodin ve volném čase několika členů představuje také desetiměsíční rekonstrukce historického přívěsu. Na závěr byly předány finanční dary členům SDH od rady městské části. O činnosti sboru více na www.sweb.cz/vladimirkos/stodulky.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky

V minulém čísle jsme v Hasičském okénku nedopatřením otiskli jinou fotografii. Vítězné družstvo mužů z SDH Stodůlky je na tomto snímku. Za chybu se omlouváme.