Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zimní údržba motoristických komunikací

Zimní službu na převážné části motoristických komunikací v naší městské části zajišťuje Technická správa komunikací hlavního města Prahy. Komunikace jsou podle stupně důležitosti rozděleny do několika pořadí, která stanoví časové limity ke zmírnění závad v jejich sjízdnosti a schůdnosti. Nejdůležitějšími vozovkami jsou pochopitelně komunikace I. pořadí.
Technická správa komunikací hl. m. Prahy umožnila nejen řidičům snáze se orientovat v tom, kdy má být která komunikace sjízdná, a to prostřednictvím svých internetových stránek. Na adrese www.tsk-praha.cz uživatelé jednoduše zjistí, zda je jejich ulice zařazena do systému zimní údržby. V sekci vyhledat uživatel zadá požadovanou ulici, následně se mu objeví mapa. Kliknutím na danou komunikaci se zobrazí detailní informace o druhu posypu, a především zjistí, do jakého pořadí je komunikace zařazena. Důležitých informací je ale na zmíněné adrese daleko více. 

Eva Černá