Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Chcete se vyjádřit k sociálním službám?

Od poloviny ledna bude v rámci komunitního plánování sociálních služeb probíhat dotazníkové šetření mezi uživateli těchto služeb. Zaměří se na tři cílové skupiny: 1) rodina, děti a mládež, 2) senioři a 3) osoby se zdravotním postižením. Dotazníky budou k dispozici u poskytovatelů sociálních služeb a sociální péče, ale i na radnici v informacích a v odboru sociální péče a zdravotnictví, v poliklinice Lípa, apod. (seznam míst najdete na www.praha13.cz). Vyplněné dotazníky je třeba odevzdat do 15. února.

Petr Syrový, koordinátor komunitního plánování sociálních služeb