Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Setkání sociálních služeb na radnici

Zástupci organizací poskytujících sociální služby se ve čtvrtek 6. prosince sešli na radnici s místostarostou Petrem Zemanem. Setkání se neslo v předsvátečním polooficiálním duchu, kdy zástupce každé z přibližně dvou desítek organizací, mj. Svazu diabetiků, Diakonie ČCE Stodůlky, Farní charity Stodůlky, občanského sdružení PROSAZ, Federace rodičů a přátel sluchově postižených, místních klubů důchodců či nedávno založeného mateřského centra Řepánek, dostal prostor k bilancování roku uplynulého a přiblížení plánů do roku následujícího. Vesměs všichni pozitivně zhodnotili uskutečnění Veletrhu sociálních služeb, který proběhl na radnici a v jejím okolí 4. října. Zástupce starosty Petr Zeman přislíbil zopakování úspěšného veletrhu i v příštím roce - s vyhlídkou na založení dlouhodobé tradice. Poděkoval za pochvalu od zúčastněných organizací v oblasti spolupráce s radnicí MČ Prahy 13 a s hrdostí oznámil, že se pro další rok podařilo prosadit zachování stejných finančních prostředků na sociální oblast jako v roce stávajícím. Dále připomněl, že se v současnosti ve spolupráci se společností AGORA CE připravuje dotazníkové šetření, které by mělo odhalit skutečné potřeby sociálně znevýhodněných občanů. Za hlavní cíl komunitního plánování v blízké budoucnosti, ve shodě s ostatními účastníky setkání, označil problematiku aktivizace širší veřejnosti a zapojení co největšího množství národnostních menšin.

Michaela Vítková