Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nejsme si cizí

 

V rámci projektu Integrace cizinců v MČ Praha 13 uspořádal odbor sociální péče a zdravotnictví 3. prosince ve spolupráci s KD Mlejn, Organizací pro pomoc uprchlíkům a Centrem pro integraci cizinců celodenní kulturně-společenskou akci. První blok workshopů byl určen žákům místních základních škol, ve kterých jsou integrovaní cizinci.
Zapojili se zejména díky pedagogům, kteří v rámci projektu realizují bezplatné doučování žáků-cizinců a zúčastnili se interkulturního vzdělávání. Za dvě hodiny si mohly děti vyzkoušet nespočet zajímavých aktivit – například žonglování, základy akrobacie a výtvarné nebo hudební dílny. Odpoledne mohli návštěvníci Mlejna přijít ochutnat cizokrajné speciality, tzv. ethnocatering, seznámit se s projektem integrace cizinců a spolupracujícími organizacemi, které představily sociálně-právní poradenství nebo nízkoprahové kurzy češtiny. Poté zahrály děti z otevřeného klubu Rozmanitý svět divadelní představení Zvířátka a loupežníci v režii paní učitelky Žďárské. Tento patnáctičlenný soubor sestavený z dětí cizinců i domácích si vlastními silami obstaral kostýmy a kulisy a pobavil veselou pohádkou. Závěrečné vystoupení kapely TIDITADE s africkými rytmy rozproudilo zábavu a donutilo přítomné k tanci. Celkem se akce zúčastnilo asi 235 žáků a několik desítek dospělých.

Eva Reslová