Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zasedání zastupitelstva v I. pololetí 2011

Plánované termíny konání zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13 na období leden – červen 2011 jsou 2. února, 13. dubna a 22. června.

Zasedání zastupitelstva se konají v obřadní síni radnice Městské části Praha 13, Sluneční nám. 13, Nové Butovice.