Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hmotné poměry učitele (1840)

Hmotné poměry učitele (1840)

Ty nebyly skvělé, třebaže měl mnoho příjmů. Tak ku příkladu v sobotu bral sobotáles jako stálý plat, kretáles na křídu, penáles na ořezávání brků (per), kalefaktum na topení, sekyráles za štípání dříví a o dušičkách dušičkáles. O Vánocích chodil od čísla k číslu, zpíval koledy, vinšoval a bral dárky na penězích i v naturáliích. Chodil hrát do kostela, na svatby, pohřby i k tanci. Šumařil, zpíval, písařil i dohazoval. Tehdy se mohl státi učitelem každý, kdo se alespoň trochu vyznal ve čtení, psaní a počítání. Často jím býval vysloužilý voják. Kantor učil také zpěvu a hudbě, řídil kostelní zpěv a byl v kostele podřízen přímo faráři.

Vybral Dan Novotný