Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jubilejní Červená stužka

 

Koncem loňského roku se v České republice konala již desátá informativně osvětová akce Červená stužka. Kampaň spojená s finanční sbírkou připadla na 1. prosinec, který je Mezinárodním dnem boje proti AIDS. Smyslem akce je vyjádřit podporu a solidaritu HIV infikovaným a AIDS nemocným lidem a zároveň upozornit co nejvíce lidí na nebezpečí přenosu viru HIV (nejčastěji nechráněným pohlavním stykem a nitrožilním užíváním drog). V Praze 13 Červenou stužku posedmé za sebou zajišťovali žáci 9. ročníku Základní školy Kuncova. Do ulic naší městské části i na Smíchov se vydalo 36 proškolených deváťáků. Rozdali 900 informativních letáčků a prodali 570 odznaků. Na konto České společnosti AIDS pomoc (ČSAP) jsme zaslali 12 098 Kč, z nichž je financován mimo jiné i provoz Domu světla, kde provádějí bezplatné anonymní testování každému, kdo o to požádá. Zúčastněným žákům naší školy vyslovuji poděkování, pochvalu a uznání.

Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova a koordinátor Červené stužky