Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Klánovice aneb cesta tam a zpátky

Klánovice aneb cesta tam a zpátky

Tentokrát bychom vás chtěli pozvat na 1. ročník turistického pochodu do okolí Klánovic, který pro vás na sobotu 14. ledna připravil
Klub českých turistů. Osadu Klánovice založil Václav Klán v roce 1878, dnes jsou součástí Prahy 21. Dostanete se tam pohodlně za 19 minut vláčkem z Masarykova nádraží. Vlak jezdí každou půl hodinu a platí v něm jízdenka na pražskou MHD. Startuje se ze železniční stanice Klánovice a od 10.00 z nedaleké restaurace Smolík, kde je do 18.00 hod. i cíl všech tras. Startovné pro děti je 5, pro dospělé 15 Kč. Můžete si vybrat ze čtyř tras o délce 5, 11, 13 nebo 30 km. Trasa 5 km je vhodná pro rodiče s dětmi a při dobrém počasí i s kočárkem. Všechny trasy vedou kolem golfu, který se zde hrál již od roku 1937, práce financoval baron Ringhoffer.

U bývalé myslivny na rozcestí Nové Dvory se trasy rozdělují. Pokud půjdete po modré, dojdete přes Xaverovský les do Běchovic a dále do Dubče, kde si prohlédnete opravený špejchar, park a v příjemné restauraci na návsi si můžete dát oběd. Poté se vydáte
k Podleskému rybníku s památnými staletými duby, projdete okolo výběhů koní, krav a ovcí a v obci Královice kolem staré zvoničky a tvrze. Na konci obce Koleděje, kde uvidíte trojkřídlý barokní zámek z počátku 18. stol, odbočíte vpravo mezi poli a po červené se dostanete do Běchovic, k pomníku mistra Jana Husa a klánovickými lesy do cíle.

Jiná trasa povede po naučné stezce od Nových Dvorů k rozcestí Cyrilov a napříč rozsáhlými lesy k zachovalým zbytkům studny v bývalé středověké vsi Žák. Kolem bývalé hájovny Štramberk, kde je restaurace, dojdete do cíle.

Všichni dostanou popis trasy a v cíli pamětní list, razítka do vandrbuchu a děti překvapení. Pochod patří do cyklu Prahou  turistickou. Více na www.kct-prahakarlov-turban.webnode.cz. Partnery pochodu jsou časopis STOP, penzion Sedmikráska a Welness resort Harrachovka.

Těšíme se na vás.

Marta Kravčíková,
Klub českých turistů Praha-Karlov, oddíl TurBan