Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Lednová křížovka

Také letos ... (viz tajenka) nejen dětem možnost sportovního vyžití. V dnešní uspěchané době, kdy převážně sedíme u televizní obrazovky nebo u počítačů, je potřeba zařadit sport jako důležitou náplň volného času. Naší snahou je učit děti tenis zábavnou formou, aby je hra bavila a měly z ní radost. Při hodinách se navíc učí soustředěnosti, samostatnosti i zdravé herní drzosti. Tenis celkově působí na jejich rozvoj od pohybových po psychické dovednosti. Na závěr každého kurzu pořádáme pro děti ze všech středisek, kterých máme v Praze 21, tzv. trimestrové turnaje, kde mohou předvést, co se naučily a poměřit své dovednosti s ostatními vrstevníky. V letních měsících se tenisu věnujeme formou 10ti hodinových bloků, táborů a campů v tuzemsku i zahraničí a příměstských táborů. Tenis je krásný sport i pokud se z vás nestane závodní hráč. Můžete mu propadnout na celý život jako skvělému koníčku. Více informací získáte na www.tallent.cznebo na telefonech 777 260 262, 603 52 71 72, 224 815 871.

 

Křížovku připravil: Petr Šimek

Tajenku zašlete nebo osobně odevzdejte do 20. ledna. Uveďte, prosím, telefonní kontakt. Adresa redakce STOPu:


Sluneční náměstí 13, Nové Butovice, stop@p13.mepnet.cz, fax: 251 619 236, 235 011 465.

 

Listopadová tajenka:


... LEGENDÁRNÍHO MONTEREY JAZZ FESTIVALU

 

Výherci:


Karel Pelc, Velká Ohrada; Zdenka Husová, Nové Butovice; Bohumila Janečková, Nové Butovice.

 

připravila Eva Černá