Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nové ordinace kliniky na Slunečním náměstí se představují

V říjnu 2011 byla na Klinice JL na Slunečním náměstí (původně oční klinika) otevřena celá řada nových ordinací. Dovolujeme si vás informovat o současné situaci na těchto pracovištích.

 

Oční klinika


Vedle původních pracovišť oční kliniky vznikly v přízemí Kliniky JL další tři oční ambulance vybavené nejmodernější přístrojovou technikou. Koncem loňského roku byla na klinice instalována poslední verze femtosekundového laseru Victus, který bude kromě operací presbyopie sloužit i k nitroočním operacím. Ordinace mají volnou kapacitu, proto v současné době nabízíme vyšetření bez čekacích lhůt.

 

Gynekologická ambulance


(MUDr. Hana Kosová)

K dispozici máme nejnovější ultrazvukový přístroj Siemens Accuvix, nabízející navíc program Sono View, který umožní velmi rychlé a pro matku pohodlné měření základních rozměrů plodu v prvním trimestru těhotenství a 3D snímek miminka. V polovině těhotenství v rámci tzv. genetického ultrazvuku umožní naprosto detailní vyšetření mozku plodu. Nabízíme kompletní péči v těhotenství, včetně kombinovaného biochemického a ultrazvukového vyšetření v I. i II. trimestru těhotenství, ultrazvukové vyšetření plodu ve 20. i 30. týdnu těhotenství. Jako nadstandardní službu nabízíme 3D/4D záznam plodu včetně 3D obrázků.
Všechna tato vyšetření poskytujeme i pacientkám registrovaným u jiného gynekologa, který nemá k dispozici ultrazvuk.
Provádíme také vyšetření a sledování změn děložního čípku pomocí kolposkopu, spolupracujeme s největší cytologickou laboratoří v Plzni. Mikroskop umožňuje okamžitou základní diagnostiku a léčbu zejména gynekologických zánětů bez dlouhého čekání na výsledky.
Lékařka je také atestovaný dětský gynekolog, takže se věnuje i dětským pacientům - záněty, poruchy menstruačního cyklu u dospívajících dívek, vývojové vady atd. Při řadě vyšetření používáme ultrazvukový přístroj, takže nejsou pro dítě traumatizující.
Jako nová ambulance máme dosud nenaplněnou kapacitu a stále přijímáme nové pacientky.

 

Kardiologická ambulance


(MUDr. Petr Lepší)

Ambulance pracuje čtyři dny v týdnu a je vybavena pro echokardiografické vyšetření, dlouhodobé monitorování EKG a krevního tlaku, možná jsou také ultrazvuková cévní vyšetření a konsiliární služby neurologa, endokrinologa, alergologa atd. Spolupracuje také s poliklinikou Lípa, Nemocnicí Na Homolce a Fakultní nemocnicí v Motole. V současnosti má ambulance volnou kapacitu zejména pro pacienty z Prahy 13.

 

Dermatovenerologická ambulance


(MUDr. Renata Schmiedbergerová, býv. primářka dermatovenerologické kliniky a prim. MUDr. Jaroslav Hoffman)

Ambulance poskytuje veškerou dermatologickou péči od klinických vyšetření a laboratorních odběrů, přes všechny potřebné terapeutické zákroky, např. odstraňování hemangiomů, stopkatých i přisedlých fibromů, stařeckých keratóz, solárních pigmentací dětských bradavic, pigmentových znamének, nádorů a přednádorových stavů s následným histologickým vyšetřením, které je k dispozici již během týdne. Provádíme probatorní biopsie, tj. odebrání kousku tkáně pro diagnostické účely.
Účinná anestetika zaručují naprostou bezbolestnost. Zajišťujeme také veškerou péči o dětské pacienty. Máme smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami.

Více informací a kontakty na www.eyecentrum.cz.

MUDr. Ján Lešták