Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Opět můžete obdivovat svatovítský poklad

V kapli sv. Kříže na II. nádvoří Pražského hradu byla v pátek 16. prosince opět zpřístupněna stálá expozice Svatovítského pokladu, shromažďovaného od 11. století. Poklad jako celek nebyl od počátku 90. let přístupný veřejnosti. K nejvzácnějším mezi 139 vystavenými díly patří např. více než půlmetrový zlatý relikviářový kříž, který nechal zhotovit Karel IV.Otevření předcházela kompletní oprava pláště kaple a rekonstrukce interiéru, trvající dva a půl roku s náklady 28 miliónů korun. Restaurování a příprava samotných artefaktů pokladu, který zapůjčilaMetropolitní kapitula u sv. Víta, pak vyšla na téměř 1,5 milionu. Kvůli nevyčíslitelné hodnotě pokladu byla zvláštní pozornost věnována bezpečnostnímu systému a také klimatizaci, která je nutná pro udržení stálé teploty a vlhkosti. Citlivé prostory pokladu povolují přístup vždy maximálně 45 osobám. Expozice Svatovítského pokladu bude otevřena do 16. listopadu 2021. Více na www.hrad.cz.

Dan Novotný