Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Úsporný projekt má úspěch

 

V rámci projektu Odpovědné školy Prahy 13, jehož smyslem jsou výrazné energetické úspory v budovách škol, vyhlásila městská část ve spolupráci s partnery projektu – společnostmi ENESA, a.s. a Dalkia Česká republika, a.s. – soutěž o nejúspornější školu Prahy 13, která bude vyhodnocena na konci topné sezony. Vítězná škola dostane od vyhlašovatelů příspěvek na výlet dle vlastního výběru ve výši 60 000 Kč.

 

Každá škola si vybrala energetického koordinátora z řad učitelů, který se zúčastnil půldenního školení pořádaného společností ENESA. Ve třídách vznikly tzv. energetické hlídky. Jejich členové pak společně navrhli pro školu program úspor, který se snaží dodržovat a výsledky průběžně zaznamenávají. K dispozici mají manuál – Průvodce energetického dispečera, který obsahuje přehled praktických rad a návodů. Cílem je vzbudit ve školácích zájem o úspory energie, zapojit do projektu co nejvíce žáků a motivovat je k ekologickému chování. „Zábavnou formou si žáci vytvoří nové návyky, které si přenesou do dospělosti a jednou, až oni budou odpovídat za energetickou efektivitu, budou vědět, jak na to,“ říká místopředseda představenstva společnosti ENESAMiroslavMarada. „Komunikujeme se školami prostřednictvím webových stránek pomocí různých her, návodů a tipů, jak mohou školy významně ušetřit.„

Ve dnech 28. 11. - 4. 12. proběhl ve školách tzv. energetický týden, ve kterém si žáci vyzkoušeli úspěšnost svých vlastních plánů. V jeho průběhu centrální dispečink měřil a vyhodnocoval, jak jsou školy ve svém snažení o energetické úspory úspěšné. Tyto výsledky budou velmi důležité při určení konečného pořadí škol v soutěži. Žáci projevovali v průběhu týdne velkou aktivitu. „Když se šetří energií, neznečišťuje se tolik životní prostředí. Znečišťuje se o hodně méně,“ říká jeden z žáků. „Zavíráme dveře, systematicky větráme, zhasínáme, zjišťujeme závady, které hned hlásíme školníkovi,“ doplňuje ho spolužák. V průběžném hodnocení měly v prvním energetickém týdnu nejlepší výsledky FZŠ Brdičkova a FZŠ Otokara Chlupa. Budou ale probíhat i další neohlášená měření a jejich výsledky budou zveřejňovány na webu.

Vedle soutěže školních týmů byla vyhlášena také individuální soutěž pro žáky o nejlepší energeticky smysluplný návrh úsporného opatření k dosažení dodatečných úspor. Hodnotit se bude kreativita řešení a jeho účinnost. Hlavní cenou je nový iPhone. Své návrhy mohou žáci zasílat do 30. března na e-mail společnosti ENESA skolypraha13@enesa.cz.

Mateřské školy se mohou účastnit výtvarné soutěže o nejlepší výtvarné ztvárnění úspor energie a vody. První cenou budou celoroční vstupenky do pražské zoo.

Veškeré podrobnosti o soutěžích najdete pod záložku „Soutěž Praha 13“ v horní liště na webových stránkách www.enesa.cz.

Vítězslav Kulich a Samuel Truschka