Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd

Termín zápisu do prvních tříd základních škol Prahy 13 byl stanoven na čtvrtek 19. ledna od 13.00 do 18.00 hodin a na pátek 20. ledna od 13.00 do 17.00 hodin. K zápisu je třeba přinést následující doklady: občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, cizinci ještě doklad o povolení k pobytu. Informace o nabídce jednotlivých škol v Praze 13 můžete získat na Veletrhu základních škol, který se uskuteční v atriu radnice v úterý 10. 1. (10.00 – 13.00) a ve středu 11. 1. (13.00 – 18.00). Více v sekci Školství na www.praha13.cz.

Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

 

 

Občanské průkazy mají novou podobu

Dne 1. 1. 2012 vstoupila v platnost novela zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, která přinesla zásadní změnu – nově se vydávají tzv. elektronické občanské průkazy. Jedná se o občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (správní poplatek 500 Kč) nebo o občanský průkaz se strojově čitelnými údaji bez čipu, který se vydává po skončení platnosti stávajícího občanského průkazu bez poplatku. O vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji lze požádat u úřadu příslušného pro vydání občanského průkazu, příp. i u jiného (nepříslušného) úřadu obce s rozšířenou působností. Nově je možné podat žádost o vydání občanského průkazu i pro občana mladšího než 15 let. Zákon již neumožňuje zapsání nepovinných údajů manžel/manželka, partner/partnerka, děti. Zdůrazňuji, že se nejedná o plošnou výměnu občanských průkazů, stávající občanské průkazy mají platnost do doby vyznačení. Upozorňujeme na možnost objednání termínů prostřednictvím rezervačního systému přes internet, který zkrátí čekací dobu na minimum.
Bližší informace na www.praha13.cz v oblasti Jak si zařídit nebo na tel. 235 011 518, 235 011 522.

Darina Altmanová, vedoucí oddělení osobních dokladů a EO

 

 

Pořádání tomboly podléhá povolení

Podle zákona o loteriích a jiných podobných hrách podléhá povolení také pořádání jakékoli tomboly. Povolení je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 10% z jistiny (min. 200 Kč). Městská část Praha 13 může povolit tombolu pouze právnické osobě bez zahraniční majetkové účasti s herní jistinou do 50 000 Kč, kdy úhrnná cena výher musí být v rozpětí 20 – 50% této jistiny. Losy se smějí prodávat pouze v den a místě konání akce, účastnit se může pouze osoba starší 18 let a výhry smějí být pouze movité. Za nepovolenou tombolu hrozí pokuta až do výše 150 000 Kč. Další náležitosti žádosti o povolení tomboly a podmínky, včetně vzorových formulářů naleznete na webu MČ Praha 13 – Jak si zařídit – Místní daně a poplatky – Povolení tomboly.

Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků

 

 

Zasedání zastupitelstva v 1. pololetí 2012

Zastupitelstvo MČ Praha 13 bude zasedat ve dnech 1. února, 25. dubna a 20. června 2012, vždy od 10.00 v zasedacím sále radnice Prahy 13 na Slunečním náměstí.

Helena Šlitrová, OKS