Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zápis žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Trávníčkova 1743, ve spolupráci se SPC Ámos pořádají zápis do 1. ročníku základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (se zdravotním postižením, zdravotním a sociálním znevýhodněním).
Tomu jsou přizpůsobeny příslušné varianty vzdělávacích programů. Žáci bez mentálního postižení jsou vzděláváni s cílem plynulého přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu po odeznění obtíží – nejdéle po absolvování 1. stupně základní školy.
Zápis se bude konat 25. a 26. ledna 2012 v době od 13 do 17 hodin v budově školy (v prostorách SPC). K zápisu se dostavte s  dítětem, vezměte s sebou jeho rodný list a všechna odborná vyšetření. Případné dotazy na tel. čísle 235 516 651.

J. Svatošová