Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nová pracoviště stodůlecké Diakonie

Zájem o ranou péči Diakonie Stodůlky se neustále zvyšuje a poradkyně již několik let dojíždí i do rodin mimo hlavní město. Jsme rádi, že jsme po dlouhých přípravách a vyjednáváních s místními úřady mohli na podzim otevřít pracoviště v Sušici pro Plzeňský kraj a v Děčíně pro Ústecký kraj. Velmi si vážíme podpory, které se nám v regionech dostalo, a těšíme se na společnou pomoc rodinám. Raná péče Diakonie Stodůlky je terénní sociální služba pro rodiny pečující o dítě s opožděným či ohroženým vývojem nebo s mentálním, pohybovým, případně kombinovaným postižením v raném věku. Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci po zjištění postižení dítěte. Naším cílem je, aby rodina porozuměla speciálním potřebám dítěte a dokázala najít takovou míru jejich naplnění, která jí umožní žít život podle svých představ. Více na www.strediskostodulky.diakonie.cz nebo www.rana-pece.cz.

Adéla Muchová