Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Čtenářská soutěž leden

Lednovým číslem opět měníme zadání naší Čtenářské soutěže. Tentokrát se budeme ptát na autory dětských knížek. Protože soutěž nebude těžká, věříme, že se zapojí i naši nejmladší čtenáři. V tomto čísle budeme hledat amerického spisovatele, vlastním jménem John Griffith Chaney. Psal především dobrodružné knihy. Tímto životem také od mládí žil. Byl námořníkem, zlatokopem, členem pobřežní rybářské hlídky i pirátským lovcem ústřic. V době zlaté horečky se vydal na Aljašku, kde sice nezbohatl, ale později využil zkušeností ze severu ve svých povídkách a knihách. Mezi jeho nejznámější knihy patří právě ta, jejíž název se vám snažíme napovědět opět obrázkem Jana Babky. Víte již jméno autora a název knihy?

V prosinci správně odpověděli ti, kteří uvedli Karla Zemana a film Ukradená vzducholoď.
 

Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s v Galerii Butovice získává:

Miroslav Drahorád, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:

Martin Ditter, Lužiny; Martina Hanušová, Praha 8; Jovana Chvojková, Velká Ohrada

Soutěžní otázky na leden:

  1. Na kdy je stanoven zápis do prvních tříd základních škol?
  2. Jak se jmenuje občanské sdružení, které pořádá 11. 1. 2014, ke svému 10. výročí, zábavný program pro děti v KD Mlejn?
  3. Kde probíhá výstava Secese/Vitální umění 1900?

Správné odpovědi na prosincové otázky:

  1. Po kolika letech bylo celkově zprovozněno Národní technické muzeum? NTM bylo celkově zprovozněno 8. 10. 2013, po 75 letech.
  2. Kdy a kde proběhne akce s názvem Vánoce s Lučinkou?  Vánoce s Lučinkou se uskutečnily 14. 12. v KD Mlejn.
  3. Kdo převzal záštitu nad Silvestrovsko-novoročním během? Záštitu nad během převzali David Svoboda a Jarmila Kratochvílová.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:

Marie Lišková, Stodůlky

Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. ledna na adresu redakce:

Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13, na soutez@p13.mepnet.cz nebo faxem na čísla 251 619 236, 235 011 465.

připravila Petra Fořtová