Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Národní parlament dětí a mládeže

V některých školách existují samosprávné orgány žáků a studentů (dětské žákovské parlamenty nebo studentské rady), jejichž vyšším stupněm jsou parlamenty městských částí, Pražský parlament dětí a mládeže a Národní parlament dětí a mládeže ČR. Naši městskou část na jednání Pražského parlamentu dětí a mládeže, který se konal 6. listopadu, reprezentovali zástupci ze ZŠ Kuncova a FZŠ Brdičkova. Cílem setkání bylo zvolit osm delegátů, kteří budou zastupovat Prahu na zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže. Je nám ctí, že Městskou část Praha 13 a Prahu zastupovali Heidi Marešová a Jan Holota, žáci naší školy. „Národní parlament dětí a mládeže s tématem Česko po volbách a mladí lidé se konal ve dnech 15. – 18. listopadu v Praze,“ říká Heidi. „Program byl nabitý osmi workshopy. Nejvíce mě zaujal hned první a druhý workshopový blok – Osobní prezentace mě samého. Hovořili jsme o tom, jak se projevuje stres, jaké zásadní chyby nedělat, když člověk mluví, a celkově o komunikaci. Delegáti NPDM se také zúčastnili diskuze s politiky (Pavel Bělobrádek z KDU – ČSL, Martin Lank - Úsvit přímé demokracie, Ondřej Liška - Strana zelených, Petr Mach - Strana svobodných občanů, Radka Maxová - Hnutí ANO, Jiří Pospíšil z ODS) na téma Česko po volbách a mladí lidé. V pondělí 18. listopadu proběhlo hlavní 16. zasedání NPDM v Brožíkově síni Staroměstské radnice, kde jsme volili nového předsedu, 1. a 2. místopředsedu NPDM a schvalovali usnesení dopisu pro zástupce politických stran, který je žádostí o zlepšení komunikace mezi politiky a mladými lidmi.“

Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova