Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Obchodní centrum na jaře otevře

Příspěvky v této rubrice nemusí vyjadřovat názory redakce

Koncem listopadu byla konečně otevřena Billa v OC Lužiny. Mnozí čtenáři se ptají, jak pokračuje rekonstrukce objektu a s obavami sledují různé fámy, např. o tom, že poštu má nahradit kasino. Požádali jsme proto o vyjádření zástupce investora. Zde je:

Stavba centra pokračuje podle plánu a otevřeno bude na jaře 2014. V listopadu se podařilo otevřít prodejnu Billa, kterou obyvatelé Lužin po uzavření centra postrádali nejvíce. Ke zpoždění při otevření prodejny Billa nedošlo naší vinou, ale kvůli obstrukcím ze strany Spolku občanských sdružení Jihozápadního Města, za které jedná kladenský exekutor Ing. Petr Kučera. Čekání na pravomocné rozhodnutí magistrátu ve věci jeho námitek proti rekonstrukci zdrželo otevření o dva měsíce. Přitom se jednalo o nepodložené fabulace, což potvrdilo i zamítavé rozhodnutí obou instancí. Rádi komunikujeme s lidmi, kteří bydlí v okolí. Opravdu nás velmi zajímá jejich názor, budeme se snažit vyjít jim vstříc a odpovíme na případné otázky. Také máme nepoměrně více kladných reakcí než negativních.

Ale Ing. Kučera podle nás vůbec nehájí zájmy občanů, ale pouze využívá náš projekt, stejně jako jiné projekty v okolí, k vyřizování si svých účtů s radnicí a ke své publicitě. Lhal v tom, že stavební povolení jsou nezákonná, že budova obsahuje jedovatý azbest a že nedojde k navýšení parkovacích míst. Dále tvrdil, že nemáme souhlasy sousedů, ačkoli souhlasy byly ve spise, a mnoho dalších lží a polopravd. Nejnověji lže, že v centru nepočítáme s místem pro Českou poštu a místo ní má být jakési kasino. Pro Českou poštu je přitom od samého začátku rezervovaný prostor ve 2. patře. Pan Kučera nehájí zájmy obyvatel Stodůlek, on jim zjevně škodí.

My se snažíme rekonstruovat chátrající obchodní centrum. Po dokončení bude v centru Městská knihovna, Pivovar Lužiny, mateřské centrum, lékárna, kadeřnictví, lékaři, 5D kino, rezervujeme místo České poště, jednáme s fitness centrem a dalšími nájemci. Nyní již máme obsazených téměř 80 % všech prostor. Prodejna Billa je již v provozu a dalších téměř sedmdesát nájemců otevře své obchody na jaře 2014. Mezi nájemce patří KiK, Dráčik, DM drogerie, Euronics, CrossCafé, Kanzelsberger, Yves Rocher, Pet center nebo například Wiky hračky.

Radek Menšík, OC Lužiny