Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Plavání v Juklíku

V lednu roku 2000 bylo otevřeno centrum Baby Club Juklík, které vzniklo rekonstrukcí objektu bývalých jeslí v ulici U Jezera. A právě zde probíhalo v listopadu cvičení a plavání pro seniory, na které poskytla finanční prostředky městská část. Vždy jedenkrát týdně měla patnáctka seniorů možnost si pod dozorem instruktora nejprve zacvičit v tělocvičně a následně v bazénu. Protože bazén má hloubku jen jeden metr, nešlo o žádné skákání šipek, ale o pomalé plavání a cvičení, které pomáhá k protažení těla a celkovému uvolnění. A vezmeme-li v úvahu, že voda měla báječných 30ºC, určitě to bylo velmi příjemně strávených padesát minut.

Eva Černá