Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pomáháme dětem i rodinám

Občanské sdružení Rett Community je celostátní nezisková organizace, která vznikla v lednu 2004 z iniciativy rodičů a přátel dívek s Rettovým syndromem. Smyslem činnosti sdružení Rett Community je pomoci rodinám a dětem s těžkým psychickým a fyzickým postižením v oblastech péče, vzdělávání a integrace do společnosti, a tím i aktivně ovlivnit kvalitu života takto postižených rodin. Cíle sdružení jsou sdružit rodiče a rodiny ke vzájemné výměně zkušeností; získávat, zpracovávat a rozšiřovat dále informace o Rettově syndromu; zprostředkovávat odbornou pomoc v oblasti lékařské, sociálně-právní a psychologické; prostřednictvím sponzorů pomáhat rodinám s nákupem zdravotních potřeb a přiblížit široké veřejnosti běžný život rodin s postiženými dětmi. V sobotu 11. ledna oslaví Rett Community své 10. výročí zábavným programem pro děti „Pohádková taškařice“ v KD Mlejn. Více informací o programu na straně 25.

Výtěžek akce bude použit na projekty občanského sdružení Rett Community. Sdružení má sídlo v Praze, Klapálkova 2238, Praha 4, ale sdružuje rodiny z celé republiky. Více informací na www.rett-cz.com.

Renée Lavecká