Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sejdeme se na valné hromadě

Leden patří bilancování a hodnocení uplynulého roku v našem sboru. Jaký byl rok 2013 v činnosti sboru, zásahové jednotky, sportovního družstva žen a mužů, kroužku mladých hasičů, to vše se dozví členové a příznivci hasičů na výroční valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů Třebonice v sobotu 18. ledna od 16 hodin v prostorách restaurace U Beránků. Přejeme všem šťastný nový rok.

Marta Horáková, SDH Třebonice