Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Svoz vánočních stromků

Svozová společnost Pražské služby, a. s., tak jako každý rok, bude provádět svoz vánočních stromků. Prosí občany, aby vánoční stromky odkládali vedle nádob na směsný komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro ostatní odpad. Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpadem budou odváženy při pravidelném svozu od 1. ledna do 28. února. Vánoční stromky nepatří na stanoviště tříděného odpadu ani na stanoviště nádob směsného komunálního odpadu umístěných v domech.

Michaela Líčková